پست الکترونیک
--------
آدرس
مشهد - بلوار امامت - امامت 24 - پلاک 10
تلفن ثابت
05136012515,05136012514

شرکت تعاونی تولیدی و توزیع کارکنان رینگ سازی مشهد

توزیع کارکنان رینگ سازی مشهد

تماس با ما

اخبار

جلسه مورخه 1397/01/15
اردیبهشت 97

جلسه مورخه 1397/01/15

جلسه با حضور اکثر اعضا تشکیل شد