سهام داران

به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند جهت اطلاع از سرمایه خود نزد شرکت تعاونی تا پایان سال1398 می توانید از منوی پیگیری سرمایه  با ورود شماره شناسایی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور از سرمایه خود نزد تعاونی مطلع گردید 

نظر بدهید