مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم و برگزاری انتخابات اعضاء هیات مدیره انحام و نتایج آن به شرح اطلاعیه اعلام گردید.

نظر بدهید